Silent Moments Fotografie, gevestigd aan Gorsselse Enkweg 13 7213LN Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ewald Hendriks
Gorsselse Enkweg 13
7213LN Gorssel
+31623854417
https://www.silentmomentsfotografie.nl
info@silentmomentsfotografie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Wanneer je mij inhuurt voor een fotoreportage of activiteit heb ik persoonsgegevens van u nodig om met u te kunnen communiceren over mijn diensten. Deze verstrek u zelf via het contact-formulier op de website of via een directe email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser, IP adres en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Silent Moments Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@silentmomentsfotografie.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Silent Moments Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • om u te kunnen bellen of e-mailen om de opdracht door te spreken
 • om op de juiste plek te komen van de fotoreportage
 • om goederen (bijvoorbeeld een album) bij u af te kunnen leveren
 • De website analyseert uw gedrag via cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • ik verwerk ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte

Hoe lang bewaar ik intellectueel eigendom en uw persoonsgegevens

 • Intellectuele eigendomsrechten: Alle fotografische werken van Silent Moments Fotografie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en liggen bij mij. Mijn intellectueel eigendom blijft minimaal 10 jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Silent Moments Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Silent Moments Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Silent Moments Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social mediabedrijven als Facebook en Google analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking door Silent Moments Fotografie bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@silentmomentsfotografie.nl.

Ieder verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens dienen te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Silent Moments Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Silent Moments Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@silentmomentsfotografie.nl. Silent Moments Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.